Algemene gebruikersvoorwaarden

  • Niets uit de tekst van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm op enige wijze en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Be ART.
  • De site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. YOURIDEA.NL geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.
  • Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door YOURIDEA.NL uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.
  • Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. YOURIDEA.NL is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. YOURIDEA.NL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen.